Sticky

101 o SELŠ Základné veci, ktoré by ste o SELŠ mali vedieť

Scroll this

1. Školíme skautských vodcov

Sme vzdelávacia inštitúcia Slovenského skautingu. Školíme skautov, ktorí majú ambíciu viesť skautský oddiel alebo sa aktívne podieľať na manažovaní skautingu vo svojom meste. Počas ročného kurzu odovzdávame účastníkom potrebné know-how z oblasti leadershipu, psychológie, pedagogiky, budovania tímu či PR a komunikácie. Po absolvovaní záverečnej skúšky a zrealizovaní vodcovského projektu získajú naši absolventi vodcovský dekrét a tiež certifikát akreditovaného kurzu.

2. IDEME DO HĹBKY

Pútavý program a dobrodružstvo sú fajn, ale myslíme si, že v skautingu ide o viac. Snažíme sa odhaľovať aj jeho duchovný rozmer. Ukazujeme kde všade sa ukrýva a hľadáme spôsoby, ako ho prirodzene zakomponovať do aktívneho skautovania.

3. HRAJEME ŠTYRI DEJSTVÁ

Dejstvo prvé: Suchár. Všetko o skautskej byrokracii. Dejstvo druhé. Snežienka. Prehlbujeme ľudské väzby, formujeme spoločenstvo. Dejstvo tretie: Rybolov, hlavná časť kurzu. Dôkladné vodcovské know-how získané na pozadí aktivít a zážitkov. Dejstvo štvrté: Zrenie. Nekompromisné zrkadlo, kam si sa za ten rok posunul. Dejstvo piate: Reálny skauting. Je to na tebe.

4. NESIEME PEČAŤ MINULOSTI

Historický duch Spiša, kde SELŠ vznikla, jej vtlačil svoju nezameniteľnú pečať. Naši absolventi sa hrdo hlásia k štyrom šľachtickým rodom, ktoré v minulosti písali jeho dejiny. Medzi slovenskými skautmi tak môžte stretnúť príslušníkov rodu Mariássi, Brezovický, Thurzo a Zápoľský. A každý z nich vás bude presviedčať, že práve jeho rod je ten naj.

5. PRIPRAVUJEME PRE BUDÚCNOSŤ

Chránime jadro skautskej výchovy, ale zároveň jej pomáhame zvládnuť prítomnosť. Jasne vidíme, že sylabus z roku 2000 by dnes na vedenie oddielu nestačil. Témy prednášok preto neustále dopĺňame, aby zodpovedali súčasným potrebám a podľa možnosti ich aj presiahli. Mnohé z nich našim absolventom pomáhajú aj skončení aktívneho skautovania – v bežnom živote.

6. SME NA SEBA NÁROČNÍ

Keď sa obzrieme späť, chceme vidieť, že sme sa posunuli. Lektorsky, ľudsky i duchovne. Vymýšľame nové aktivity, hľadáme zaujímavých hostí, premýšľame, ako inak ešte našich účastníkov boostnuť. Nie sme supermani ani mnísi. Iba ľudia, ktorých baví skúšať nové veci a ktorí keď zlyhajú, vždy nájdu silu vstať a ísť ďalej. To isté čakáme to aj od našich účastníkov.

7. MENÍME TÉMY A SME RÔZNORODÝ

Každý ročník je venovaný inej téme, hoci vnútorné posolstvo SELŠ ostáva nezmenené. Snažíme sa tak pre účastníkov vytvoriť vždy jedinečnú atmosféru a zážitok. S témou ročníka sa mení aj motto a farba trička, ktorá priamo súvisí s príbehom. Napríklad pri mafiánskej téme boli trička čierne a pri téme rozprávok podľa škaredého káčatka výrazne žlté.

Zaujímajú vás detaily? Prejdite si celý príbeh SELŠ

Tagy: