Sticky

SELŠ 2018 Berieme nových 22 členov do našej komunity

Scroll this
 1. Otvárame nový ročník Vodcovskej lesnej školy SELŠ 2018. Ak sa chceš stať členom „modrej komunity“, máš rád skauting a si ochotný odovzdať sa službe ako vodca, tak si na správnom mieste. Spoločne sa budeme obohacovať a učiť počas celého roka. Stretneš veľa inšpiratívnych osobností, siahneš si k svojim limitom a naučíš sa veľmi veľa o vedení oddielu. Od toho, ako tvoriť atraktívny program, viesť svoj vlastný tím, získať si rodičov až po to, aby si nemal diery v administratíve a dokázal si získať financie na činnosť svojho oddielu.

V SELŠ-ke sa zameriavame:

 • na tvorbu komunity
 • osobnostný rast a získavanie návykov
 • tímovú prácu v SELŠ rodoch
 • na „zatiahnutie na hlbinu“ a nájdenie túžob svojho srdca

Dátumy

Dátumy prvých dvoch víkendov, letnej časti a záverečných skúšok sú už dané. Miesta sa dozvieš postupne samostatne pred každou časťou.

Suchár 6.-8.4.2018
Snežienka 4.-6.5.2018
Rybolov 9.-19.8.2018
Zrenie 26.-28.10.2018

Základné podmienky

Aby sme ťa mohli zobrať na SELŠ, musíš spĺňať niekoľko základných podmienok, vychádzajúcich z OP SLSK.

 • dovŕšených 18 rokov pred Zrením
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • na Suchári predložiť k nahliadnutiu výpis z registra trestov vodcovi SELŠ
 • a najdôležitejšia je ochota vyhrnúť si rukávy, pracovať na sebe a chcieť sa vložiť do služby blížnym! 
  Buď k sebe aj k nám úprimný, a ak to naozaj nechceš, radšej na SELŠ-ku nechoď. Vyžadujeme to od nás samotných a budeme aj od teba. Nehovoríme o vedomostiach alebo o zručnostiach, tie ti pomôžeme zlepšiť. Ale hovoríme o ochote, odhodlaní a odvahe. Tie sú len v tebe a my ich chceme :). Na oplátku ti dáme našu ochotu, odhodlanie a odvahu.

V prípade, že máš všetky tieto veci v poriadku a budeš ochotný ich naplniť, vyplň prihlášku a po výbere účastníkov sa ti ozveme. Výnimku týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode so vzdelávacím tímom.

PRIHLÁŠKA

V prihláške treba priložiť 3 podkladové metiály. Nemaj obavu – zoberie ti to len chvíľu.

 1. Odporúčanie zborového vodcu (oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora): Toto odporúčanie má pre nás veľký význam. Na základe neho sa oboznamujeme s pozíciou záujemcu v zbore, ako aj s jeho potenciálnou budúcnosťou v zbore. Dbajte na obsahovú komplexnoť a korektnú informovanosť v tomto odporúčaní. Treba uviesť zdôvodnenie, prečo zboový vodca odporúča uchádzača na lesnú školu. Aké sú jeho silné a slabé stránky. Pozícia, ktorú by mal zastávať po absolvovaní lesnej školy. Odporučovateľ sa týmto odporúčaním zaručuje za osobnostné a morálne predpoklady uchádzača na hodnosť vodcu. Odporúčaný rozsah je približne 1000 znakov vrátane medzier. S týmito informáciami budeme pracovať pri výbere účastníka.

Video: Osobné video o tebe na jednu z týchto tém: AKO BUDEM PÍSAŤ HISTÓRIU SKAUTINGU JA alebo AKO BY NEMALO VYZERAŤ MOJE VIDEO NA PRIHLÁŠKU. Dĺžka videa maximálne 120 sekúnd a chceme ťa v ňom vidieť :)

Účastnícky poplatok

Cena SELŠ je ako po minulé roky nezmenená. Účastnícky poplatok je teda 120 €. Je v ňom zahrnuté ubytovanie, strava, materiály, program a podpora celého tímu. Na vykonanie platby ťa vyzveme hneď ako ti oznámime, či si bol vybraný na SELŠ 2018.

DEADLINE prihlasovania

4.2.2018 o 23:57 SEČ. 

Prihlášky, ktoré prídu po tomto termíne už nebudeme akceptovať. Mrzí nás to, ale výsadou vodcov je presnosť a tu sa môžeš ukázať v plnej paráde. Poradie prihlásených sa pri výbere účastníkov tiež zohľadnuje. Neznamená to však, že ak sa prihlásiš prvý, automaticky ťa vyberieme.

Výber účastníkov

Výber účastníkov na SELŠ je pre nás veľmi dôležitá záležitosť, a preto jej venujeme aj veľa času. Oplatí sa preto zodpovedne vyplniť prihlášku, napísať zaujímavý motivačný list, získať kvalitné odporúčanie a natočiť dychberúce video. Pri výbere zohľadňujeme splnenie podmienok, kvalitu poslaných materiálov, poradie prihlásenia sa a potrebu zboru/oddielu. Informáciu o tom, či si sa stal SELŠ 2018, ti pošleme mailom najneskôr do 28.2.2018.

Máš otázku?

Ak máš otázky alebo ti nie je niečo jasné, tak pozri do sekcie Časté otázky alebo nám rovno napíš na sels@sels.sk alebo na náš a radi ti pomôžeme.

Tagy: