Sticky

SELŠ 2021 Berieme nových 24 členov do našej komunity

Scroll this

Berieme nových 24 členov do našej komunity

Po nemilej a nútenej prestávke v roku 2020 otvárame ďalší ročník Vodcovskej lesnej školy SELŠ 2021. Ak sa chceš stať členom „modrej komunity“, máš rád skauting a si ochotný odovzdať sa službe ako vodca, tak si na správnom mieste. Spoločne sa budeme obohacovať a učiť počas celého roka. Stretneš veľa inšpiratívnych osobností, siahneš si k svojim limitom a naučíš sa veľmi veľa o vedení oddielu. Od toho, ako tvoriť atraktívny program, viesť svoj vlastný tím, získať si rodičov až po to, aby si nemal diery v administratíve a dokázal si získať financie na činnosť svojho oddielu.

V SELŠ-ke sa zameriavame:

 • na tvorbu komunity
 • osobnostný rast a získavanie návykov
 • tímovú prácu v SELŠ rodoch
 • ekumenické poznávanie
 • na „zatiahnutie na hlbinu“ a nájdenie túžob svojho srdca

Dátumy

Dátumy prvých dvoch víkendov, letnej časti a záverečných skúšok sú už dané. Miesta sa dozvieš postupne samostatne pred každou časťou. V závislosti od epidemiologickej situácie je možné, že časť lesnej školy bude realizovaná dištančne. Podrobné informácie dostanú včas vybraní uchádzači.

Suchár 7.-9. máj 2021
Snežienka 11.-13. jún 2021
Rybolov 3.-15. august 2021
Zrenie 15.-17. október 2021

Základné podmienky

Aby sme ťa mohli zobrať na SELŠ, musíš spĺňať niekoľko základných podmienok, vychádzajúcich z OP SLSK.

 • vek 18 rokov
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • na Suchári predložiť k nahliadnutiu výpis z registra trestov vodcovi SELŠ
 • a najdôležitejšia je ochota vyhrnúť si rukávy, pracovať na sebe a chcieť sa vložiť do služby blížnym! 
  Buď k sebe aj k nám úprimný, a ak to naozaj nechceš, radšej na SELŠ-ku nechoď. Vyžadujeme to od nás samotných a budeme aj od teba. Nehovoríme o vedomostiach alebo o zručnostiach, tie ti pomôžeme zlepšiť. Ale hovoríme o ochote, odhodlaní a odvahe. Tie sú len v tebe a my ich chceme :). Na oplátku ti dáme našu ochotu, odhodlanie a odvahu.

V prípade, že máš všetky tieto veci v poriadku a budeš ochotný ich naplniť, vyplň prihlášku a po výbere účastníkov sa ti ozveme. Výnimku týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode so vzdelávacím tímom.

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU TERAZ

V prihláške treba priložiť 2 podkladové materiály. Nemaj obavu – zoberie ti to len chvíľu.

  1. Odporúčanie zborového vodcu (oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora): Toto odporúčanie má pre nás veľký význam. Na základe neho sa oboznamujeme s pozíciou záujemcu v zbore, ako aj s jeho potenciálnou budúcnosťou v zbore. Dbajte na obsahovú komplexnoť a korektnú informovanosť v tomto odporúčaní. Treba uviesť zdôvodnenie, prečo zboový vodca odporúča uchádzača na lesnú školu. Aké sú jeho silné a slabé stránky. Pozícia, ktorú by mal zastávať po absolvovaní lesnej školy. Odporučovateľ sa týmto odporúčaním zaručuje za osobnostné a morálne predpoklady uchádzača na hodnosť vodcu. Odporúčaný rozsah je približne 1000 znakov vrátane medzier. S týmito informáciami budeme pracovať pri výbere účastníka.
  2. Foto: Fotografia alebo fotokoláž, ktorá musí obsahovať tvoju tvár, rybu a skautskú šatku. Obrázok pošli vo formáte JPEG, rozmer dlhšej strany aspoň 2 000 px, veľkosť max 2 MB. Tešíme sa na tvoj výtvor :).

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok SELŠ je 130 € a je v ňom zahrnuté ubytovanie, strava, materiály, program a podpora celého tímu. Na vykonanie platby ťa vyzveme hneď ako ti oznámime, či si bol vybraný na SELŠ 2021.

DEADLINE prihlasovania

28.2.2021 o 23:59 SEČ. 

Prihlášky, ktoré prídu po tomto termíne už nebudeme akceptovať. Mrzí nás to, ale výsadou vodcov je presnosť a tu sa môžeš ukázať v plnej paráde. Poradie prihlásených sa pri výbere účastníkov tiež zohľadňuje. Neznamená to však, že ak sa prihlásiš prvý, automaticky ťa vyberieme.

Výber účastníkov

Výber účastníkov na SELŠ je pre nás veľmi dôležitá záležitosť, a preto jej venujeme aj veľa času. Oplatí sa preto zodpovedne vyplniť prihlášku, získať kvalitné odporúčanie a poslať kreatívnu fotku/fotokoláž. Pri výbere zohľadňujeme splnenie podmienok, kvalitu poslaných materiálov, poradie prihlásenia sa a potrebu zboru/oddielu. Do tohto ročníka berieme predbežne 24 uchádzačov. Informáciu o tom, či si sa stal SELŠ 2021, ti pošleme mailom najneskôr do konca marca 2021.

Máš otázku?

Ak máš otázky alebo ti nie je niečo jasné, tak pozri do sekcie Časté otázky alebo nám rovno napíš na sels@sels.sk alebo na náš a radi ti pomôžeme.

Tags: