Sticky

Časté otázky Na čo sa nás pýtate najčastejšie

Scroll this

Aké sú kritériá účasti na SELŠ?
Základným predpokladom sú vek 18 rokov a absolvovanie radcovského alebo základného kurzu. Nepísaným, ale veľmi dôležitým kritériom je ambícia venovať sa po skončení SELŠ vedeniu skautského oddielu – či už ako skautský vodca, jeho zástupca, alebo iný činovník. Lesná škola by nemala nahrádzať motivačný kurz. I keď je takmer pravidlom, že jej absolventi prídu domov poriadne namotivovaní. Hlavným cieľom je však vzdelávanie.

Nevyhovuje mi termín niektorej z častí SELŠ. Je to problém?
Vo všeobecnosti sa predpokladá, že účastník absolvuje všetky jej časti. V prípade SELŠ štyri. V opodstatnenom prípade sme ochotní tolerovať vynechanie jednej z jarných častí (Snežienka, Suchár).

Termín letnej časti sa čiastočne prekrýva s našim táborom. Je možné prísť o čosi neskôr?
Máme skúsenosť, že človeku, ktorý príde na letnú časť z inej akcie bez toho, aby aspoň deň-dva strávil doma, robí prvé dni po príchode problém adaptovať sa. Býva naladený na úplne inú frekvenciu, doznievajú v ňom dojmy z predchádzajúcej akcie. Jednak má v tom čase problém vnímať prednášky, jednak – bez toho aby si to uvedomoval – narúša atmosféru, ktorá sa postupne vytvára a ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Preto vyžadujeme účasť na celej letnej časti.

Koľko to celé stojí?
Cena za celý štvordielny cyklus je 150 €. Poplatok sa platí prevodom na účet SlSk. V prípade neskoršieho odstúpenia zo SELŠ sa nevracia.

Kedy dostanem do rúk vodcovský dekrét?
Na získanie vodcovského dekrétu sú potrebné nasledovné podmienky:

  • absolvovanie LŠ a odporúčanie tímu
  • zloženie vodcovských skúšok (súčasť poslednej časti SELŠ)
  • realizácia vodcovskej činnosti
  • zloženie vodcovského sľubu
  • 8-hodinový kurz prvej pomoci

 

Za predpokladu, že máte absolvovaný kurz prvej pomoci už počas vodcovských skúšok, získate vodcovský dekrét hneď, ako pošlete vyhodnotenie svojej vodcovskej činnosti.

Tags: