Zaujímavosti o SELŠ Čo nezvyčajné sme už na lesnej škole zažili

Scroll this

1. ŠKOLÍME SKAUTSKÝCH VODCOV

Sme vzdelávacia inštitúcia Slovenského skautingu. Školíme skautov, ktorí majú ambíciu viesť skautský oddiel alebo sa aktívne podieľať na manažovaní skautingu vo svojom meste. Počas ročného kurzu odovzdávame účastníkom potrebné know-how z oblasti leadershipu, psychológie, pedagogiky, budovania tímu či PR a komunikácie. Po absolvovaní záverečnej skúšky a zrealizovaní vodcovského projektu získajú naši absolventi vodcovský dekrét a tiež certifikát akreditovaného kurzu.

2. IDEME DO HĹBKY

Pútavý program a dobrodružstvo sú fajn, ale myslíme si, že v skautingu ide o viac. Snažíme sa odhaľovať aj jeho duchovný rozmer. Ukazujeme kde všade sa ukrýva a hľadáme spôsoby, ako ho prirodzene zakomponovať do aktívneho skautovania.

3. HRÁME ŠTYRI DEJSTVÁ

Dejstvo prvé: Suchár. Všetko o skautskej byrokracii. Dejstvo druhé. Snežienka. Prehlbujeme ľudské väzby, formujeme spoločenstvo. Dejstvo tretie: Rybolov, hlavná časť kurzu. Dôkladné vodcovské know-how získané na pozadí aktivít a zážitkov. Dejstvo štvrté: Zrenie. Nekompromisné zrkadlo, kam si sa za ten rok posunul. Dejstvo piate: Reálny skauting. Je to na tebe.

4. NESIEME PEČAŤ MINULOSTI

Historický duch Spiša, kde SELŠ vznikla, jej vtlačil svoju nezameniteľnú pečať. Naši absolventi sa hrdo hlásia k štyrom šľachtickým rodom, ktoré v minulosti písali jeho dejiny. Medzi slovenskými skautmi tak môžte stretnúť príslušníkov rodu Mariássi, Brezovický, Thurzo a Zápoľský. A každý z nich vás bude presviedčať, že práve jeho rod je ten naj.

5. PRIPRAVUJEME PRE BUDÚCNOSŤ

Chránime jadro skautskej výchovy, ale zároveň jej pomáhame zvládnuť prítomnosť. Jasne vidíme, že sylabus z roku 2000 by dnes na vedenie oddielu nestačil. Témy prednášok preto neustále dopĺňame, aby zodpovedali súčasným potrebám a podľa možnosti ich aj presiahli. Mnohé z nich našim absolventom pomáhajú aj skončení aktívneho skautovania – v bežnom živote.

6. SME NA SEBA NÁROČNÍ

Keď sa obzrieme späť, chceme vidieť, že sme sa posunuli. Lektorsky, ľudsky i duchovne. Vymýšľame nové aktivity, hľadáme zaujímavých hostí, premýšľame, ako inak ešte našich účastníkov boostnuť. Nie sme supermani ani mnísi. Iba ľudia, ktorých baví skúšať nové veci a ktorí keď zlyhajú, vždy nájdu silu vstať a ísť ďalej. To isté čakáme to aj od našich účastníkov.

7. MENÍME TÉMY A SME RÔZNORODÍ

Každý ročník je venovaný inej téme, hoci vnútorné posolstvo SELŠ ostáva nezmenené. Snažíme sa tak pre účastníkov vytvoriť vždy jedinečnú atmosféru a zážitok. S témou ročníka sa mení aj motto a farba trička, ktorá priamo súvisí s príbehom. Napríklad pri mafiánskej téme boli trička čierne a pri téme rozprávok podľa škaredého káčatka výrazne žlté.

8. ZAUJÍMAVOSTI SELŠ

 • Na prezenčnej listine Snežienky 2001  evidujeme 42 mien (+ organizátori). Na letnú časť prišlo našťastie o čosi menej účastníkov.
 • Prvý ročník SELŠ bol po vzore českej ELŠ organizovaný iba pre chlapcov. Skautkám sme sa otvorili až o rok neskôr.
 • Najmenej skautov sa zúčastnilo na SELŠ 2006 – iba štyria. Zvyšok účastníkov tvorili skautky.
 • Najstarším účastníkom SELŠ bol Vojtech Tóth z oddielu karloveských oldskautov. V čase jej absolvovania mal 70 rokov.
 • Súrodenecké dvojice sme na SELŠ videli štyri krát – v roku 2006 sestry Mapu a Lupu (75. zbor), v roku 2008 Lydku a Joshuu (117. zbor), v roku 2010 Yamayku a Briezku (8. oddiel Kysak) a v roku 2014 Púpavu a Krompáčika (108. zbor Liesek)
 • V jednej rodine oslovila SELŠ dokonca dve generácie. V roku 2007 ju absolvovala Terka Patková, tento rok (2010) k nám poslal svojho syna Jakuba.
 • Na kurz Skautského varenia prišiel okrem účastníkov aj Andrej Bičan. Nakrútili sme s ním 5 dielov relácie Varí vám to?.
 • Na Suchári 2007 sa v jednom čase na jednom mieste stretli najvyššie “šarže” Slovenského skautingu. Náčelník Ľubomír Ondrušek – Vševed s prednáškou Právna zodpovednosť vodcu a riaditeľ Ústredia SLSK Rado Pagáč – Sova s prednáškou Oddielová administratíva.
 • Od roku 2014 sa namiesto 5 mm používajú ako šnúry 6 mm a majú tmavší odtieň modrej
 • Myšlienkou celej SELŠ je výrok: „Zatiahni na hlbinu“. Je z evanjelia podľa Lukáša 5, 4. Nie každý však vie, že to je len časť tohto výroku. Celé jeho znenie je „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov“.
 • „Psie známky“ alebo „známky“ ako sa im zvykne ľudovo hovoriť sú prívesky so symbolom skautskej ľalie. Medzi účastníkmi koluje varianta vyrobená laserom a vodným lúčom. Dokážeš nájsť rozdiel?

 

 

Tags: