Akreditované vzdelávanie Zručnosti s puncom kvality

Scroll this

Veľa z toho, čo sa na SELŠ naučíte sa dá využiť aj v bežnom živote. Preto sme sa rozhodli upraviť obsah lesnej školy tak, aby kvalitou i obsahom zodpovedal nárokom ministerstva školstva. Od roku 2009 je tak SELŠ akreditovaným kurzom. To znamená, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžte doložiť aj úradným certifikátom. Lepšieho skautského vodcu to z vás neurobí, ale v profesionálnom živote sa to môže hodiť.

Tags: