Sticky

SELŠ 2024 Berieme nových 24 členov do našej komunity

Scroll this

Berieme nových 24 členov do našej komunity

Po úspešnom ročníku 2023 otvárame ďalší ročník Vodcovskej lesnej školy SELŠ 2024. Ak sa chceš stať členom „modrej komunity“, máš rád skauting a si ochotný odovzdať sa službe ako vodca, tak si na správnom mieste. Spoločne sa budeme obohacovať a učiť počas celého roka. Stretneš veľa inšpiratívnych osobností, siahneš si k svojim limitom a naučíš sa veľmi veľa o vedení oddielu. Od toho, ako tvoriť atraktívny program, viesť svoj vlastný tím, získať si rodičov až po to, aby si nemal diery v administratíve a dokázal si získať financie na činnosť svojho oddielu.

V SELŠ-ke sa zameriavame:

 • na tvorbu komunity
 • osobnostný rast a získavanie návykov
 • tímovú prácu v SELŠ rodoch
 • ekumenické poznávanie
 • na „zatiahnutie na hlbinu“ a nájdenie túžob svojho srdca

Dátumy

Dátumy prvých dvoch víkendov, letnej časti a záverečných skúšok sú už dané. Miesta sa dozvieš postupne samostatne pred každou časťou. Podrobné informácie dostanú včas vybraní uchádzači.

Iskra (nulté online stretnutie) 19. marec 2024
Suchár 12.-14. apríl 2024
Snežienka 17.-19. máj 2024
Rybolov 15.-25. august 2024
Zrenie 11.-13. október 2024

Základné podmienky

Aby sme ťa mohli zobrať na SELŠ, musíš spĺňať niekoľko základných podmienok, vychádzajúcich z OP SLSK.

 • vek 18 rokov
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • na Zrení predložiť k nahliadnutiu výpis z registra trestov vodcovi SELŠ
 • a najdôležitejšia je ochota vyhrnúť si rukávy, pracovať na sebe a chcieť sa vložiť do služby blížnym! 
  Buď k sebe aj k nám úprimný, a ak to naozaj nechceš, radšej na SELŠ-ku nechoď. Vyžadujeme to od nás samotných a budeme aj od teba. Nehovoríme o vedomostiach alebo o zručnostiach, tie ti pomôžeme zlepšiť. Ale hovoríme o ochote, odhodlaní a odvahe. Tie sú len v tebe a my ich chceme :). Na oplátku ti dáme našu ochotu, odhodlanie a odvahu.

V prípade, že máš všetky tieto veci v poriadku a budeš ochotný ich naplniť, vyplň prihlášku a po výbere účastníkov sa ti ozveme. Výnimku týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode so vzdelávacím tímom.

Na úspešné absolvovanie VLŠ je potrebné v priebehu ročníka spraviť Vodcovskú činnosť (Projekt alebo Prax). Odporúčame si preštudovať dokumenty týkajúce sa Vodcovskej činnosti a premyslieť si už teraz čomu sa chceš v tejto činnosti venovať.

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU TERAZ

V prihláške treba priložiť 2 podkladové materiály. Nemaj obavu – zoberie ti to len chvíľu.

  1. Odporúčanie zborového vodcu (oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora): Toto odporúčanie má pre nás veľký význam. Na základe neho sa oboznamujeme s pozíciou záujemcu v zbore, ako aj s jeho potenciálnou budúcnosťou v zbore. Dbajte na obsahovú komplexnoť a korektnú informovanosť v tomto odporúčaní. Treba uviesť zdôvodnenie, prečo zborový vodca odporúča uchádzača na lesnú školu. Aké sú jeho silné a slabé stránky. Pozícia, ktorú by mal zastávať po absolvovaní lesnej školy. Odporučovateľ sa týmto odporúčaním zaručuje za osobnostné a morálne predpoklady uchádzača na hodnosť vodcu. Odporúčaný rozsah je približne 1000 znakov vrátane medzier. S týmito informáciami budeme pracovať pri výbere účastníka. Pomôcku ako písať odporúčanie nájdeš tu – Pomôcka na písanie odporúčania.
  2. Foto: Fotografia alebo fotokoláž, ktorá musí obsahovať tvoju tvár, skautskú šatku a vodu. Obrázok pošli vo formáte JPEG, rozmer dlhšej strany aspoň 2 000 px, veľkosť max 10 MB. Tešíme sa na tvoj výtvor :).

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok SELŠ je 150 € a je v ňom zahrnuté ubytovanie, strava, materiály, program a podpora celého tímu. Na vykonanie platby ťa vyzveme hneď ako ti oznámime, či si bol vybraný na SELŠ 2024.

DEADLINE prihlasovania

22.2.2024 o 23:59 SEČ. 

Prihlášky, ktoré prídu po tomto termíne už nebudeme akceptovať. Mrzí nás to, ale výsadou vodcov je presnosť a tu sa môžeš ukázať v plnej paráde. Poradie prihlásených sa pri výbere účastníkov tiež zohľadňuje. Neznamená to však, že ak sa prihlásiš prvý, automaticky ťa vyberieme.

Výber účastníkov

Výber účastníkov na SELŠ je pre nás veľmi dôležitá záležitosť, a preto jej venujeme aj veľa času. Oplatí sa preto zodpovedne vyplniť prihlášku, získať kvalitné odporúčanie a poslať kreatívnu fotku/fotokoláž. Pri výbere zohľadňujeme splnenie podmienok, kvalitu poslaných materiálov, poradie prihlásenia sa a potrebu zboru/oddielu. Do tohto ročníka berieme predbežne 24 uchádzačov. Informáciu o tom, či si sa stal SELŠ 2024, ti pošleme mailom najneskôr do 1.3.2024.

Máš otázku?

Ak máš otázky alebo ti nie je niečo jasné, tak pozri do sekcie Časté otázky alebo nám rovno napíš na sels@sels.sk alebo na náš a radi ti pomôžeme.

Tags: